תערוכה קבוצתית חדשה New Group Exhibition

ללא כותרת, מתוך התערוכה ״פני שטח הכרחיים״, עד 21.2.20, במרכז אדמונד דה

רוטשילד, תל אביב.

צילום : יובל נאור

Untitled, from the exhibition ”Significant Surfaces”, until February 21, 2020, at Edmond de Rothschild Center, Tel-Aviv. Photo by: Yuval Naor

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags